Het lijkt nog ver weg, maar over 4 jaar is het 350 jaar geleden dat de Oude Hollandse Waterlinie werd gebruikt tegen de aanvallende Franse legers. Maar voordat dit jubileum gevierd kan worden, zal er nog heel wat water naar de zee worden gedragen.

Woerden - Vorige week donderdag kwamen op kasteel Woerden het bestuur van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de bestuurders van het Waterlinieberaad bijeen voor de presentatie van het Bidbook 2022 met daarin de plannen voor het jubileumjaar. Niemand minder dan 'Prins Willem III' die het eerste exemplaar van het Bidbook 2022 overhandigde aan Jaap Verkroost, waarnemend voorzitter van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.Bidbook 2022 leidraad bij komende festiviteiten

In zijn toespraak memoreerde 'de Prins' aan het Rampjaar 1672, waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd overvallen door de legers van de Franse Zonnekoning, de bisschoppen van Münster en Keulen en door de Engelse vloot. Door het op tijd openzetten van sluizen en het doorsteken van dijken werd het land vanaf Muiden tot aan het Brabantse Woudrichem onder water gezet. De bevolking bracht hiervoor zware offers, maar de opmars van de vijand werd gestaakt en tot de aftocht gedwongen.

"Het Bidbook, zegt Jaap Verkroost, is een document waarin alle plannen voor het jubileumjaar zijn gebundeld. Er is een scala aan evenementen waarmee wij de bewoners en bezoekers voor eens en voor altijd bekend willen maken met dit historisch erfgoed. En dat is hard nodig, want mijn ervaring leert dat de hedendaagse jeugd echt niet weet wat de Oude Hollandse Waterlinie is. Er zijn straks exposities, festivals en theater- en muziekvoorstellingen, maar ook veld- en zeeslagen die het Rampjaar moeten doen herleven." Margot Stolk, secretaris van de Stichting, is ook enthousiast over de plannen die het jubileumjaar vorm moeten gaan geven. "Neem alleen al de vele wandel- en fietstochten, de verhalen die verteld gaan worden en het grote educatie aanbod en er zijn plannen voor een musical. Het Bidbook gaat uit van hoofdlijnen en vormt zo een inspiratiebron." In 2022 bestaat ook Woerden 650 jaar, Utrecht heeft 900 jaar stadsrechten, de waterschappen doen ook al 900 jaar hun best om ons leefgebied droog te houden. "Het zou mooi zijn als we ook een verbinding konden maken met al die andere feestelijke activiteiten" zegt Bernt Feis, directeur van de Stichting OHW, maar voorlopig is er nog heel veel werk aan de winkel om alle deelnemende gemeenten langs de linie, organisaties, bedrijven en particulieren erbij te betrekken, zodat er uiteindelijk een groot lint ontstaat dat deze Oude Hollandse Waterlinie een gezicht geeft." Het Bidbook is er. Inspiratie en ideeën zijn er te over. Ook de deelnemende gemeenten in onze regio, Oudewater, Montfoort en Woerden hebben nog maar vier jaar te gaan om een onvergetelijke bijdrage aan dit jubileumjaar te leveren. Meer info op www.oudehollandsewaterlinie.nl