Weesp weerstaat een Pruisische aanval (1787)

Aan het einde van de achttiende eeuw leidde de tegenstelling tussen de Patriotten en de Oranjege­zinden tot een bijna-burgeroorlog. Het stadsbestuur van Weesp had zich aan de zijde van de staatsge­zinde Patriotten geschaard. Toen stadhouder Willem V en zijn gemalin Wilhelmina van Pruisen de hulp inriepen van Frederik Willem II van Pruisen, esca­leerde de situatie.

Pruisische divisies trokken in 1787 de Republiek binnen. Eind september besloten de Pruisische bevelhebbers Weesp aan te vallen. Het zat deze troepen echter niet mee! Een detachement verdwaalde in de duisternis en de regen. Een ander detachement opende te vroeg het vuur, waardoor het garnizoen van Weesp gealarmeerd werd. De zware Pruisische kanonnen konden niet dicht ge­noeg bij het stadje worden gebracht, vanwege de modderige wegen die het slechte weer had veroor­zaakt. Tot overmaat van ramp openden de schutters uit Weesp ook nog eens de sluizen, waardoor de wegen overstroomden.

Toen trokken de Pruisen zich haastig terug: een succes voor de Patriotten. Helaas capituleerde het Patriottenbolwerk Amster­dam niet lang daarna, waarop ook Weesp haar verzet moest opgeven.