Verhalen

Er zijn vele verhalen rondom de Oude Hollandse Waterlinie met daarin een grote rol voor Prins, later Koning Willem III.

Over Naarden dat eerst door de Watergeuzen, toen door de Spanjaarden, vervolgens door Koning Willem III, de Fransen en uiteindelijk weer door Koning Willem III veroverd werd; of van Prins Willem III die geen rekening hield met dooi wat grote gevolgen had; over de verrader waarop hij woedend was; het kind dat hij redde; of over een Pruisisch regiment dat verdwaalde in donker en regen terwijl het Weesp probeerde aan te vallen.

Verhalen van Gouda

 

Houd de website in gaten, er zullen steeds meer verhalen bij komen.