Werksessie over jubileumjaar 2022

Welke ideeën zijn er voor het jubileumjaar 2022, als de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat?  Er zijn plannen voor exposities festivals, theaterstukken en  publicaties. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie nodigt alle belangstellenden uit om ideeën aan te leveren en zo nodig te pitchen. Hiervoor wordt een werksessie georganiseerd op woensdag 25 april van 14-17 uur in Buitenpalats De Blauwe Meije in Zegveld (bjj Woerden). Aanmelding gratis via contact@ohwl.nl.

Heraut van de Waterlinie opent Bieb onder water

Afgelopen woensdag werd de expositie De bieb onder water in de Woerdense bibliotheek geopend door de Heraut van de Waterlinie. Voorafgaand was er een workshop Minecraft, waarbij tientallen kinderen hun ideale vestingstad mochten ontwerpen. In de expositie is o.m. een sprekend schilderij van de Franse Zonnekoning te zien, alsmede wapens uit de tijd van het Rampjaar.

De expositie gaat komend jaar rouleren langs een aantal bibliotheken in de vestingsteden. Lees meer in de Flyer Bieb onder water

 

Zuid-Holland geeft half miljoen voor waterlinieprojecten

De provincie Zuid-Holland stelt bijna een half miljoen euro beschikbaar om de Oude Hollandse Waterlinie op de kaart te zetten. In het zogenaamde Maatregelenpakket worden een stuk of tien waterlinieprojecten vermeld. Het meeste geld – € 285.000 – gaat naar Gorinchem voor de herprofilering van Bastion 2 en naar Nieuwpoort voor het historisch herstel van de stadswallen door de aanplant van bomen.

€ 100.000 voor Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Verder krijgt de Stichting Oude Hollandse Waterlinie bijna een ton voor de bouw van aanlegsteigers  langs Hollandsche IJssel en Meije en de voorbereidingen voor het Jubileumjaar 2022, als de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat. Ook is er geld beschikbaar voor het kunstproject De verbeelding van de Waterlinie.

Struinen & Vorsen krijgt € 54.000 voor storytelling en films, en The Missing Link 24.000 voor het project Hoofdkwartier van de Prins.  Tenslotte krijgt het Erfgoedhuis Zuid-Holland geld voor het beleefbaar maken van de Vlist en voor het educatieproject Waterlinie for kids. Het is de bedoeling dat deze projecten  in 2018 worden uitgevoerd.

Op de foto: Stadswallen en beer met monniken in Nieuwpoort

In het Rampjaar 1672 trok Lodewijk XIV met een leger van 120.000 man de Nederlanden binnen

Ambitieuze plannen voor 2018 van Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Afgelopen donderdag 7 december stelde het bestuur van de nieuwe Stichting Oude Hollandse Waterlinie de jaarbegroting voor 2018 vast. De begroting omvat een bedrag van € 208.000.

In het Rampjaar 1672 trok Lodewijk XIV met een leger van 120.000 man de Nederlanden binnen
In het Rampjaar 1672 trok Lodewijk XIV met een leger van 120.000 man de Nederlanden binnen

In de plannen is veel aandacht voor merk & marketing van de waterlinie, zoals bijvoorbeeld het project De bieb onder water met onder meer een tableau vivant van Lodewijk XIV, een mobiele expositie en 3D-workshops. Een ander project is Gouda Vestingstad met diverse activiteiten in de stad Gouda, zoals verlichte wandelingen en vaartochten. Ook staat er weer een Waterliniemaand op stapel met concerten, theater en andere evenementen, en worden er plannen voorbereid voor het jubileumjaar 2022 als de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat. Het project Waterlinie for kids betreft onder meer de organisatie van belevingsdagen voor kinderen. Ook staan er enkele gebiedsprojecten in de pijplijn, zoals Schansen aan de Hollandsche IJssel en Varen langs de Rampjaarroute.

Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht

Tijdens een drukbezocht symposium in vestingstad Gorinchem is op vrijdag 3 november de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De nieuwe stichting wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de Oude Hollandse Waterlinie. Voorzitter Pieter Verhoeve gaf een toelichting op de plannen van de nieuwe stichting, gericht op promotie, productontwikkeling en verbinden.

Gorinchems wethouder Arjen Rijsdijk opende het symposium met een inleiding over Gorinchem als vestingstad. Daarna kwam  historicus Wouter Troost aan het woord over de historie van het Rampjaar.  Tijdens het symposium stond de promotie en marketing van de waterlinie  centraal; projectleider René Kwant gaf een overzicht van de resultaten die de Zuiderwaterlinie in Noord-Brabant heeft bereikt.  Verder was er veel aandacht voor de ideeën  voor het jubileumjaar 2022, als de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat. Er zijn plannen voor exposities over het Rampjaar en Willem III, een rockopera, vestingstedendagen, een wandelmeerdaagse en zelfs een Chinese waterliniewebsite.

Burgemeester Verhoeve wordt voorzitter

De Stichting OHW heeft een bestuur van vijf leden; voorzitter is de Oudewaterse burgemeester Pieter Verhoeve, secretaris de Woerdense wethouder Margot Stolk. De Schoonhovense ondernemer Kees van de Rotte is penningmeester. Verder is er een adviserend Waterlinieberaad waarin de vestingsteden en waterschappen deelnemen. De projecten van de stichting worden uitgevoerd door het Projectteam OHW en de nieuwe stichting is gevestigd in Woerden.