Bestuur en projectteam

De Stichting OHW wordt bestuurd door een bestuur waarin minimaal 5 leden zitten. Voorzitter is Pieter Verhoeve, secretaris Margot Stolk en penningmeester Kees van de Rotte. Verder is er een Waterlinieberaad waarin de deelnemende vestingsteden en waterschappen plaats hebben; dit Waterlinieberaad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

De taken van de stichting worden uitgevoerd door het Projectteam OHW, waaraan een aantal medewerkers en vrijwilligers zijn verbonden. De directeur van het Projectteam  woont als adviseur de bestuursvergaderingen bij.