Hoe is de Stichting OHW georganiseerd?

De Stichting OHW wordt gevormd door dertien vestingsteden en waterliniegemeenten, te weten Gouda, Nieuwkoop, De Ronde Venen,  Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Montfoort,  Krimpenerwaard, Molenwaard, Zederik, Leerdam, Vianen, Gorinchem en Woudrichem. Verder zijn twee waterschappen lid: De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht.

De Stichting OHW wordt bestuurd door een bestuur waarin zeven leden zitten. Voorzitter is Pieter Verhoeve, secretaris Margot Stolk en penningmeester Kees van de Rotte. Verder is er een Waterlinieberaad waarin de deelnemende vestingsteden en waterschappen plaats hebben; dit Waterlinieberaad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Samenstelling bestuur
Programmabureau