Interessante berichten

Met enige regelmaat is de Stichting Oude Hollandse Waterlinie, de waterlinie zelf of, een vestingstad of een activiteit of onderwerp uit het gebied in het nieuws. Die berichten verzamelen we hier.


Bidbook 2022 : ambitieuze plannen voor jubileum waterlinie

V.l.n.r.: Dirk van der Borg (Molenwaard), Bernard de Jong (Stichtse Rijnlanden), Margot Stolk (secretaris), Paula Jorritsma (Woudrichem), Leo Maat (Alphen aan den Rijn), Prins Willem III, Jaap Verkroost (vicevoorzittrer), Bernt Feis (directeur), Tjerk Bruinsma (Leerdam), Marja Becker (De Ronde Venen), Jan Leendert van den Heuvel (Bodegraven-Reeuwijk), Victor Molkenboer (Woerden), Petra van Hartskamp-De Jong (Montfoort), Kees van der Rotte (penningmeester).

WOERDEN – Vrijdag 14 september 2018 is in Kasteel Woerden het Bidbook 2022 gepresenteerd. Prins Willem III bood het eerste exemplaar aan Jaap Verkroost, vicevoorzitter van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie aan. Aanwezig waren een aantal bestuurders van de 13 vestingsteden, verenigd in het zgn. Waterlinieberaad.
In dit Bidbook staan de ambitieuze plannen voor het Jubileumjaar 2022 van de Oude Hollandse Waterlinie vermeld. De linie bestaat dan 350 jaar, hetgeen met allerlei jubileumactiviteiten wordt gevierd. Zo komen er onder meer exposities in grote landelijke musea, festivals, theater- en muziekvoorstellingen, nagespeelde veld- en zeeslagen en allerlei educatie-activiteiten voor de jeugd. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie wil met dit Bidbook de provincies, vestingsteden, waterschappen en culturele organisaties actief betrekken bij de jubileumactiviteiten.

Diverse media schonken aandacht aan de presentatie:
Facebook Kasteel Woerden
RTV Utrecht 14-9-2018
Woerdense Courant – Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar
AD Groene Hart 15-9-2018 over Bidbook 2022


Presentatie Bidbook 2022 tijdens Waterlinieberaad

8 september 2018

Op vrijdag 14 september komen bestuurders van 15 gemeenten en waterschappen bijeen voor het zgn. Waterlinieberaad in  Kasteel Woerden. Welke plannen heeft de Stichting Oude Hollandse Waterlinie voor de komende vier jaar en het Jubileumjaar 2022, als de Waterlinie 350 jaar bestaat? Deze plannen staan beschreven in het zgn Bidbook 2022, dat door Prins Willem III in hoogsteigen persoon zal worden gepresenteerd.


Waterschappen sluiten zich aan bij Stichting OHW

Voormalig Dijkhuis van het waterschap in Jaarsveld

Woerden, 10 augustus 2018

De waterschappen Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht hebben zich aangesloten bij de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Zij hopen op die manier meer erkenning te krijgen voor het watererfgoed – de molens, sluizen en gemalen – en willen een bijdrage leveren aan het Jubileumjaar 2022.


Steeds meer vestingsteden lid van Stichting OHW

Vestingstad Woudrichem met molen en kerktoren

1 juli 2018

In 2018 zijn er al vier nieuwe gemeenten toegetreden, namelijk: Woudrichem, Vianen,  Montfoort en De Ronde Venen. Bij de  Stichting zijn nu in totaal 13  gemeenten aangesloten. Verder hebben zich ruim 40 ondernemers aangemeld als Ambassadeur.