Krachten bundelen

Stichting Oude Hollandse Waterlinie brengt provincies, waterschappen en gemeenten in contact met elkaar en met ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Om de krachten te bundelen, expertise te delen en ervaring uit te wisselen. Belangrijk zijn de  netwerkbijeenkomsten, bijv. de Erfgoedtafel OHW van Zuid-Holland en de Bestuurlijke Tafel Vrije tijd.

In mei 2018 was er een netwerkbijeenkomst over Gouda Vestingstad in de Chocoladefabriek in Gouda

Daarnaast is de Stichting schakel tussen provincies, waterschappen en gemeenten. Ook legt de Stichting contacten met andere relevante netwerken en organisaties.

Elk jaar organiseert de Stichting OHW een symposium over een thema van de waterlinie. Het symposium vindt dit jaar plaats op 2 november in Nieuwpoort en heeft als thema Sterke vestingsteden.