Betrokkenheid creëren

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie organiseert diverse activiteiten die zich richten op beleid, netwerk versterken en betrokken maken en houden, marketing en promotie, zoals overleggen en symposia.

Erfgoedtafel OHW

30 augustus
Schoonhoven

Waterlinieberaad

14 september
11.00-13.00 uur
Kasteel Woerden

Symposium Sterke vestingsteden

2 november
10.00-13.00 uur
Nieuwpoort
Vooruitblik op het programma