In 2022 viert de Oude Hollandse Waterlinie het 350-jarig bestaan en organiseert in dat jaar maar ook in aanloop daar naartoe vele festiviteiten. Een belangrijke onderdeel is de ontwerpwedstrijd Verbeelding van de Oude Hollandse Waterlinie waarvoor de stichting kunstenaars oproept om deel te nemen. Dat kan voor het onderdeel land art tot 18 september  2019.

Land Art- of andere kunstenaars worden gevraagd een beeldentaal met een repeterend element te ontwerpen: buitenkunst voor opstelling in de openbare ruimte. Het zou mooi zijn als in 2022 in diverse OHW vestingsteden en op plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie een kunstzinnig en herkenbaar object terugkeert om de linie een herkenbare uitstraling te geven. Denk aan een muurschildering, een bijzondere lantaarnpaal, standbeeld of kunst in het water.

De organisatie van de ontwerpwedstrijd is in handen van de Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, die gelijktijdig de tweejaarlijkse Groene Hart Kunstprijs 2019 kunstcompetitie en -expositie organiseert. Het gekozen GHKPrijs thema voor 2019 ‘Water: Vriend en Vijand’ sluit naadloos aan op festiviteiten rond de viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie.

Werkwijze

De ingediende (ontwerp) kunstwerken worden zes weken geëxposeerd in de Stal van Galerie & Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop. Dat gebeurt vanaf de opening van de expositie op vrijdagavond 18 oktober 2019 tot en met vrijdag 29 november 2019. Daar en via de website www.groenehartkunst.nl kan iedereen een (digitale) stem uitbrengen op het naar haar/zijn mening beste ontwerp. Op zondag 10 november 2019 wordt bekend gemaakt wie volgens het publiek de nummer 1 tot en met 10 van deze (eerste) deelverkiezing is geworden. De ‘nummer 1’ ontvangt van GHK een aanmoedigingsbedrag van €500.

Na afloop van de expositie gaan de uitverkozen (ontwerp) kunstwerken in 2020 reizen langs een aantal vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie waar het publiek opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld om te stemmen.

Achtergrondinformatie

Het thema ‘Water: Vriend en Vijand’ past perfect bij de Oude Hollandse Waterlinie. Ons land werd in 1672 overvallen door legers van onder andere de Franse Zonnekoning. Het oosten viel al heel snel in handen van de vijand en het volk was redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos. Stadhouder prins Willem III legde in allerijl een verdedigingslinie aan, de Oude Hollandse Waterlinie, die het land door inundatie zou behoeden voor de totale ondergang. Met succes! De vijandelijke legers werden erdoor tot staan gebracht en tot een roemloze aftocht gedwongen. Water: een vijand voor de verdreven legers maar een grote vriend voor de Nederlanden!

De ontwerpprijsvraag ‘De Verbeelding van de Waterlinie’ is een initiatief van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW), waarbij vele van de (16) vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen zijn aangesloten. Kijk voor nadere informatie op www.oudehollandsewaterlinie.nl of mail contact@ohwl.nl.

Inschrijving en Inleverdatum

Beroeps- en amateurkunstenaars uit heel Nederland kunnen zich zowel voor de OHW Ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ als de Groene Hart Kunstprijs 2019 inschrijven (echter wél voor elk met een apart kunstwerk) door middel van de digitale inschrijfformulieren op website www.groenehartkunst.nl.

De kunstwerken moeten worden ingeleverd op zaterdag 28 september 2019, bij Hoeve Rijlaarsdam.

Lees ook meer op onze speciale pagina.

Ga naar blogoverzicht