In grote verslagenheid namen we in ons bestuur kennis van zijn ziekte. Hij wilde echter doorgaan, zo lang het kon. ‘Sterven in het harnas’, zo noemde hij het zelf. Het is echter snel gegaan. Ontstellend.

22 januari is Jaap Verkroost – bestuurslid van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie overleden. De Tienhovenaar was enige tijd ernstig ziek.

Verkroost was tientallen jaren politiek actief als raadslid in Maarssen, later als wethouder voor het CDA in Stichtse Vecht. Daarnaast was hij maatschappelijk op veel terreinen actief, in het bijzonder bij de scouting en voetbal. Jaap benadrukte altijd het belang van verenigingen en vrijwilligers. Hij was daarom vaak bij lokale activiteiten aanwezig om als wethouder het bestuur onder de mensen te brengen.

Na zijn terugtreden uit de politiek bleef Verkroost maatschappelijk actief met bestuurswerk binnen kerkelijk Tienhoven, de gebiedscommissie Utrecht-West en de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Met zijn overlijden verliest de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een bestuurder die veel voor de samenleving heeft betekend. Wij wensen zijn vrouw veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

Op de dag voor Kerst 2018 stuurde ik hem een appbericht. ‘Hoe is het Jaap?’ zo vroeg ik. Hij stuurde toen diezelfde middag nog een reactie. Het laatste berichtje dat ik van hem kreeg:
‘Beste Pieter, Gelukkig voelen en weten wij ons gedragen door onze Heiland en ondersteund door heel veel mensen in onze directe omgeving, die op velerlei wijze hun betrokkenheid tonen. Voor ons zijn het zeer speciale kerstdagen. We wensen jullie een betekenisvolle Kerst 2018 toe. Groet, Jose en Jaap Verkroost.’

Jaap is 68 jaar geworden.

Pieter Verhoeve,
Burgemeester Oudewater, voorzitter Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Ga naar blogoverzicht