Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie

 

Stad aan de IJssel

Op het eerste gezicht hebben Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie weinig met elkaar te maken. Geen vestingwerken, geen bezettingsverhalen, geen brandstichting door plunderende Fransen. Toch is niets minder waar! Tijdens de wandeling vertelt de gids over de rol die Gouda en Gouwenaars speelden bij het creëren en bewaken van de Oude Hollandse Waterlinie.

Goudse schutters verdedigden de belangrijke post aan de Goejanverwellesluis, een van de smalste delen van de waterlinie. Goudse sluizen draaiden overuren om voldoende water in te laten zodat inundaties ten noorden van de Oude Rijn tot stand konden komen. Goudse burgers boden onderdak aan duizenden soldaten van het Staatse leger, en het Goudse gasthuis deed dienst als ziekenhuis waar honderden soldaten werden verzorgd. Goudse vrouwen speelden hierin een belangrijke, zij het grotendeels anonieme rol.

De oorlogssituatie zorgde voor problemen, maar bood ook kansen. In de bronnen ziet men diverse verhalen van Goudse vrouwen die zich beklagen over het uitblijven van betaling voor het werk dat hun echtgenoten voor de stad verrichten, en Goudse vrouwen die zich als handelaar toeleggen op het bevoorraden van het nabijgelegen legerkamp van stadhouder Willem III.

Gouwenaar Hiëronymus van Beverningk was als topdiplomaat en adviseur van stadhouder Willem III nauw betrokken bij de politieke crisis die in het Rampjaar ontstond. Van Beverningk onderhield goede contacten in binnen- en buitenland. Hij bemiddelde tussen de waterschappen, steunde de stadsregering van Gouda toen deze door boze boeren werd belaagd – en zelfs gegijzeld – en ook bezocht hij namens de Republiek de vorsten van Spanje en Frankrijk. Zijn imposante grafkapel in de Goudse Sint-Janskerk is een blijvende herinnering aan deze belangrijke Gouwenaar.
Lees alvast meer over Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie. 

Praktisch

De wandeling start op zaterdag 5 oktober 2019 om 14.00 bij de Waag aan de Markt. Parkeren op de Markt is niet mogelijk, maar er zijn diverse parkeerplaatsen en garages in de binnenstad van Gouda. Vanaf NS-station Gouda is het ongeveer 15 minuten lopen. De wandeling eindigt om ca. 16.00 uur.

Aanmelden


U kunt zich aanmelden via de website van het Goudse Gidsen Gilde.
Inschrijven voor de wandeling kost € 3,50 per persoon.