Kom eens kijken naar deze prachtige steden, gelegen binnen het Groene Hart.
Informatie over wat hier te doen is, vindt u aan het eind van deze pagina.
Eerst een stukje geschiedenis.

Fort Wierickeschans circa 1700

De geschiedenis van de Wierickerschans begint in het Rampjaar 1672. Stadhouder Willem III had nabij de plaats, waar de Enkele Wiericke in de Oude Rijn stroomde, zijn hoofdkwartier ingericht. Een groot deel van het platteland tussen Muiden en de Merwede stond onder water om de vijand, de Fransen, die vanuit Utrecht en Woerden naar Holland oprukten, tegen te houden. In december 1672 begon het echter te vriezen, waardoor een groot Frans leger over het ijs, via de Meije achterlangs Zwammerdam en Bodegraven wist te bereiken. In deze twee dorpen richten ze een bloedbad en een vuurzee aan om vervolgens langs Nieuwerbrug, waar de Staatse troepen de vlucht hadden genomen, weer naar Woerden terug te keren.

Fort Wierickeschans vanaf het water

Na het Rampjaar werd de verdediging van Holland gereorganiseerd. Op de plaats van het vroegere hoofdkwartier van de prins, is in 1673 door bouwmeester Anthonie Smits het fort Wierickerschans gebouwd. Het was oorspronkelijk ontworpen volgens het zogenaamde Oud-Hollandse stelsel en werd in 1698 aangepast op basis van het Nieuw-Hollandse stelsel.

Aanvankelijk was de Wierickerschans als verdedigingswerk in gebruik, maar na 1747 werd het voornamelijk gebruikt als opslagplaats voor militair materieel en, vooral, buskruit. Tussen 1824 en circa 1875 was de Wierickerschans zelfs landelijk Hoofddepot van ’s Rijks Buskruit. Wekelijks voeren er schepen vanuit de schans naar verschillende vestingsteden in Nederland: een uiterst riskant transport.

Kanon voor het gebouw uit 1830 dient als speeltoestel

Na het ontmantelen van de Oude Hollandse Waterlinie in de 19e eeuw bleef de Wierickerschans in gebruik als opslagplaats van legermaterieel en munitie, tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er tussen 1915 en 1917 nog Engelse en Duitse officieren geïnterneerd geweest. In 1998 verloor het fort definitief zijn militaire status.

Binnen het fort bevindt zich een aantal oude en interessante panden. Zo zijn daar onder meer een poortgebouw uit 1783, verschillende kruitmagazijnen uit 1747, 1783 en 1828, een kuiphuis uit 1828 en officierswoningen en manschapsverblijven uit het begin van de 19e eeuw. Behalve cultuurhistorisch is het fort tegenwoordig ook als natuurgebied van belang. De Wierickerschans is een rijksmonument; delen van het complex moeten nog worden gerestaureerd.

Fort Wierickerschans bezoeken?

Rondleidingen kunnen vooraf worden geboekt.

Naast het fort ligt een groot parkeerterrein. Het hek van de loopbrug naar het fort zit  echter vaak op slot.  De oude toegang aan de weg is wel altijd open. Als de fortlocatie is verhuurd, is bezoek niet mogelijk.

www.fortwierickerschans.nl

Voor meer informatie over het gebied, neem een kijkje op: groenehart.nl