Winnaar tweede stemronde bekend Ontwerpwedstrijd Oude Hollandse Waterlinie

Winnares van zowel de eerste als de tweede stemmingsronde: Elly de Jong

Tot 30 november 2019 kon er worden gestemd op de 10 genomineerde ontwerpen, zowel op locatie (Hoeve Rijlaarsdam) als via het internet en de uitslag van de 2e stemronde is nu bekend. Ook deze ronde is gewonnen door Elly de Jong met haar inzenzinding ‘Miraculous Gardener’. Hieronder vindt u de uitslag van deze (publieks) stemming. In totaal (dus internet- en bezoekersstemmen samen) is er 4.198 maal gestemd.

1. Elly de Jong (zie foto) (868 stemmen)
2. Johanna Braeunlich (862 stemmen)
3. Leo Heerkens (765 stemmen)
4. Marjolein Berger Vos (665 stemmen)
5. Mark de Jong (640 stemmen)
6. Linda Verkaaik (166 stemmen)
7. Menno ’t Hart (65 stemmen)
8. Marina van der Kooi (52 stemmen)
9. Studio Frame (49 stemmen)
10. Marinus van der Hoeven (14 stemmen)

Vakjury toetst haalbaarheid

Organisatiecomité ‘Verbeelding van de Waterlinie’ van links naar rechts: Thea Alders-Timmer (voorzitter Stichting Kunstpromotie Groene H/Art), Martien Bakhuizen (Stichting OHW), Winny van Rij (Stichting OHW), Joke Kramer (Stichting OHW), Loekie Rijlaarsdam (Hoeve Rijlaarsdam)


Nu zal een vakjury zich buigen over de ontwerpen. Welk kunstwerk past het beste, is uitvoerbaar, reproduceerbaar en financieel haalbaar. Dit zij elementen waar de vakjury vooral naar zal kijken. Uiteindelijk komt er een winnaar uit waarvan het de bedoeling is dat zijn of haar kunstwerk in 2022 in verschillende OHW vestingsteden langs de Oude Hollandse Waterlinie een plek krijgt om de linie een herkenbare uitstraling te geven.

Organisatie
De ontwerpprijsvraag ‘De Verbeelding van de Waterlinie’ is een initiatief van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW), waarbij vele van de (16) vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen zijn aangesloten. De organisatie van het eerste gedeelte van de ontwerpwedstrijd was in handen van de Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, die gelijktijdig de tweejaarlijkse Groene Hart Kunstprijs 2019 kunstcompetitie en -expositie organiseerde. De inzendingen stonden tot en met 29 november in Galerie & Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam waar het publiek een stem kon uitbrengen. Dit kon ook online via https://groenehartkunst.nl/.

Achtergrondinformatie
Het thema ‘Water: Vriend en Vijand’ past perfect bij de Oude Hollandse Waterlinie. Ons land werd in 1672 overvallen door legers van onder andere de Franse Zonnekoning. Het oosten viel al heel snel in handen van de vijand en het volk was redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos. Stadhouder prins Willem III legde in allerijl een verdedigingslinie aan, de Oude Hollandse Waterlinie, die het land door inundatie zou behoeden voor de totale ondergang. Met succes! De vijandelijke legers werden erdoor tot staan gebracht en tot een roemloze aftocht gedwongen. Water: een vijand voor de verdreven legers maar een grote vriend voor de Nederlanden!

Kijk voor nadere informatie op www.oudehollandsewaterlinie.nl of mail contact@ohwl.nl.