De bieb onder water in Waddinxveen

Water als wapen

We spreken 1672, het Rampjaar. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV valt met zijn gigantische leger ons land binnen. Het volk is redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar dan: De Hollanders hebben een geheim wapen… ‘De Waterlinie’.

De bieb onder water
In een tentoonstelling, over de Oude Hollandse Waterlinie, leggen wij het verhaal uit achter dit geheime wapen van de Hollanders. Deze expositie van zeven infozuilen met duidelijke informatie en achtergronden, een interactief sprekend schilderij waarop de Zonnekoning zijn verhaal vertelt, een serie boeken en een collectie objecten neemt je mee terug in de tijd.

Van 14 juli tot 24 augustus 2018 zal deze tentoonstelling in de bibliotheek van Waddinxveen te zien zijn. Na 24 augustus reist de expositie verder in de regio van de Oude Hollandse Waterlinie. Kom langs bij de bibliotheek in Waddinxveen en leer meer over deze spannende episode uit onze vaderlandse geschiedenis.

Gouda Vestingstad, het vertellen waard!

Deze foto is genomen tijdens de Storytellingbijeenkomst Gouda Vestingstad, die we afgelopen dinsdag 22 mei in de Chocoladefabriek georganiseerd hebben. De bijeenkomst werd onder grote belangstelling geopend door de burgemeester van Gouda Milo Schoenmaker. Meer dan 60 enthousiaste deelnemers uit Gouda en omstreken lieten zich informeren, inspireren en enthousiasmeren om met het thema Gouda Vestingstad aan de slag te gaan. Onder de bezielende leiding van storyteller Raymond den Boestert van de Vertelacademie werden de deelnemers teruggevoerd naar de markt in Gouda ten tijde van het rampjaar 1672, waar Willem III bij het stadhuis ontvangen werd door het stadsbestuur. De deelnemers werd gevraagd, de beelden die daarbij boven water kwamen, vast te leggen in een tekening om vervolgens het verhaal daarachter aan elkaar door te vertellen, ook te zien in de impressie van Leonie on Tour.

Dit leverde verrassend veel verhalen op. Deze worden nog verder uitgewerkt voor de platforms Goudse Geheimen en Oude Hollandse Waterlinie. Platforms waarop verhalen van Gouwenaren verzameld worden voor 2022. Het jaar dat de stad Gouda, 750 jaar stadsrechten viert en het 350 jaar geleden is dat de Oude Hollandse Waterlinie in allerijl werking gesteld werd om de Fransen tegen te houden.

Reden van deze avond is het feit dat Gouda vorig jaar lid is geworden van de Unie van Vestingsteden en is daarmee erkend als belangrijke stad in de Oude Hollandse Waterlinie. Er is echter nog relatief weinig bekend over de rol van Gouda in de verdediging van Holland ten tijde van het rampjaar 1672. Daar wordt vanaf nu verandering in gebracht. Onder het motto ‘Vertel en doe mee aan Gouda Vestingstad’ worden dit jaar nog enkele publieksactiviteiten rondom Gouda Vestingstad georganiseerd, zie hierna en ook de flyer in de bijlage:

  • 6 juni Waterliniedag for kids door Gouda
  • 8 september Prinsenconcert in Gasthuiskapel
  • 15 oktober Lezing Wouter Troost voor Die Gouda in Concordia
  • 10 okt. – 17 nov. Expositie Bieb onder water in de Garenspinnerij
  • 20 oktober Historische modeshow in de Sint Jan

Gouda Vestingstad in een initiatief van Historisch Platform Gouda ism de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de Stichting Struinen en Vorsen ondersteund door de provincie Zuid-Holland, Rabobank Gouwestreek, Prins Bernard Cultuurfonds, GoudApot, gemeente Gouda, stichting Het Oude Mannenhuis en Stichting Jac. Bezemer.

Ontdek Gouda vestingstad

Op dinsdagavond 22 mei is vanaf 19.30 uur in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek van Gouda, Klein Amerika een storytellingbijeenkomst.

Laat je verrassen door de eigenwijze rol die Gouda ten tijde van het rampjaar 1672 speelt als achterwacht
van de Oude Hollandse Waterlinie. De polders rondom Gouda worden onder water gezet. De Fransen staan
voor de deur. De hoop van de Gouwenaren is gevestigd op Willem III. De stadspoorten gaan open voor de prins!

Lees meer in de GOUDAVESTING-uitnodiging-4bLR

De bieb onder water in Alphen aan den Rijn

De expositie ‘De bieb onder water’ over de Oude Hollandse Waterlinie is vrijdag 9 maart 2018 geplaatst in de bibliotheek in Alphen aan den Rijn. Op woensdag 14 maart vond er in de bibliotheek een gezellige opening plaats. De expositie is te bewonderen tot vrijdag 20 april 2018.

Op woensdag 14 maart opende vestigingsmanager Marja Verstoep de expositie ‘De bieb onder water’

Een tentoonstelling van zeven informatiezuilen, een ‘levend’ schilderij, een serie uit te lenen boeken en een collectie oude objecten vertelt je de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie. Kom naar de bibliotheek in Alphen aan den Rijn en leer over dit spannende verhaal! Kijk voor meer informatie op: www.biebonderwater.nl

 


Bibliotheek Alphen Centrum

Aarplein 5
2406 BZ Alphen aan den Rijn

Openingstijden
Maandag          10:00-20:00
Dinsdag           10:00-17:00
Woensdag        10:00-17:00
Donderdag       10:00-17:00
Vrijdag             10:00-20:00
Zaterdag          10:00-17:00

 

 

Symposium Oude Hollandse Waterlinie 3 november 2017

Op 3 november 2017 hield de nieuwe opgerichte Stichting Oude Hollandse Waterlinie haar eerste symposium. Er was heel veel belangstelling voor deze bijeenkomst die plaats vond in een historische zaal van het Gorcums Museum; een goede mix van bestuurders, erfgoedorganisaties en werkers in het toeristisch/recreatieve veld.

Sjoerd Veerman, gespreksleider die ochtend, informeerde de toehoorders over het programma en de gang van zaken.

 

 

 

Welkomstwoorden

Wethouder Arjen Rijsdijk van Gorinchem en voorzitter van de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie van de Provincie Zuid Holland verwelkomde de gasten en zei trots te zijn te mogen werken in de grootste en meest authentieke vestingstad van Nederland die bovendien deel uitmaakte van zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het Rampjaar 1672 werd het Staatse leger in Gorinchem gestationeerd en de stad is nog tot 1962 een garnizoensstad gebleven. Rijsdijk gaf uitleg over het ‘vestingplan’ van de gemeente Gorinchem: het plan bevat vele aanbevelingen om de vesting te verbeteren op het gebied van cultuurhistorie, natuur en recreatie.

Burgemeester Pieter Verhoeve, voorzitter van de nieuwe Stichting Oude Hollandse Waterlinie verkondigde een blijde gebeurtenis:  op woensdag  1 november is een nieuwe stichting geboren: de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Op dat moment stapte onder trompetgeschal de heraut van de prins de zaal binnen en overhandigde de voorzitter de oprichtingsakte. Verhoeve blikte daarna kort terug op de (bestuurlijke) ontwikkelingen sinds 2009 die begonnen met de oprichting van de Unie van Vestingsteden. Vanaf het begin was de bedoeling te zoeken naar verbreden, verdiepen en vooral verbinden. Die gedachte wil de nieuwe stichting voortzetten. Verbinding zoeken met partners, organisaties en iedereen die de Oude Hollandse Waterlinie een warm hart toedraagt: waterschappen, historische verenigingen, bestuurders, ondernemers. Geschiedenis is rijk aan inspiratie en de nieuwe stichting kijkt met name naar de toekomst. Straks in 2022 zijn er veel jubilea te vieren zoals 350 jaar OHW, Gouda 750 jaar, waterschap HDSR jubileert, dus,  zo stelde Verhoeve: “Laten we er een mooi feestje van maken, want als wij het niet doen, wie doet het dan.”

Rampjaar 1672

Historicus Wouter Troost, schrijver van meerdere werken over Stadhouder Willem III hield een boeiend relaas over het Rampjaar 1672 en de periode dat delen van Holland waren geïnundeerd. Het beeld bestaat dat de jonge stadhouder Willem III met het in werking zetten van de waterlinie het land redde maar  Troost benadrukte dat het ook een (gelukkige) samenloop van omstandigheden was. Zo aarzelde het leger van Lodewijk XIV te lang met doorstoten naar de stad Amsterdam en als het in de winter van 1672 wat langer was blijven doorvriezen (waardoor de vijand over het ijs richting Meije kon trekken) dan had de geschiedenis een hele andere wending gekregen.

De Zuiderwaterlinie

René Kwant van BureauKwant deelde de ervaring die hij heeft met de marketing en promotie van de Zuiderwaterlinie. Naar zijn zeggen de oudste, langste en meest benutte linie van Nederland. De linies hebben een ongelooflijk interessant verhaal te vertellen en kunnen een vector zijn ten aanzien van gebiedsontwikkeling. Focus op partnercommunicatie adviseerde Kwant, sluit aan bij organisaties die het instrumentarium paraat hebben. En vindt iets voor de eigen inwoners waar ze zich in kunnen herkennen of aan mee kunnen doen; zij zijn immers de ambassadeurs van de linie. Verder stelde Kwant dat een programma iets anders is dan een merk en de inhoud anders dan een communicatieboodschap. Hij gaf de zaal mee dat een herkenbare ‘huisstijl’ enorm belangrijk is. Voor de website van de Zuiderwaterlinie is bewust gekozen voor veel beelden en heel weinig tekst. Dat blijkt het meest toegankelijk. Ook werden de valkuilen aan; waar moet de nieuwe Stichting OHW rekening mee houden, onder andere:

– de verschillende snelheden waarin eventuele partners opereren; laat niemand achter
– besef dat er een verschil is tussen belang en kwaliteit en maak daar de juiste keus in
– iedereen heeft wel een mening/iets te zeggen over marketing en communicatie, maar laat dat aan de experts over

Lisa Bosscher van Bosscher&Klein kreeg de gelegenheid om zich voor te stellen. Haar bureau heeft van de Provincie Zuid Holland de opdracht gekregen de OHW te positioneren, de verhaallijn duidelijk te maken en het publieksbereik te vergroten. Er moet worden gedacht vanuit de bezoeker/toerist/recreant en uiteindelijk moet alles leiden tot een herkenbaar beeldmerk/ herkenbare huisstijl.

Pitches voor jubileumjaar 2022

Toen was de beurt aan het projectteam OHW bestaande uit Chantal van de Arend, Lyanne de Laat, Bernt Feis en Joke Kramer om plannen/ ideeën te pitchen voor de komende jaren en met name het jubileumjaar 2022. In totaal werden 16 plannen uit 4 categorieën ‘gepitcht’: Kunst, theater, festivals en recreatie, verdieping.

Deelnemers konden na afloop elk drie rode stickers plakken bij de plannen die hen het meest aanspraken. De toehoorders opperden zelf enkele ideeën zoals een wagenspel, gaming, storytelling. Daarbij stelde men voor de wandelestafette te verbinden aan een goed doel en dat bij toneel ook  ‘modern’ een optie is. Verder werd aan een ‘vestingrondje’ Bodegraven/Woerden/Fort Wierickerschans gedacht.

De plaksessie gaf de volgende resultaten te zien:

* de afbeeldingen corresponderen met de powerpoint presentatie die u kunt vinden  op de website www.oudehollandsewaterlinie.nl

 

 

Nr. 1: Kunstexpositie over Willem III (7)
Nr. 2: Willem III Europees leider in oorlogstijd – expositie (1)
Nr. 3: Kunsthistorische expositie over het Rampjaar 1672 (14)
Nr. 4: De waterlinie verbeeld (‘land-art’ met een opgeworpen schans van zg. schanskorven, inundatie
met 1-jarige blauwe wilde bloemen, waterliniebankjes en hekken) (17)
Nr. 5: Vestingstedendagen –  historisch spektakel met muziek, brood en spelen, historische kledij
naar voorbeeld van Charles Dickens festival Deventer  (10)
Nr. 6: Muzikale luister van de Gouden Eeuw – concerten op historische locaties (-)
Nr. 7: de Witt of Oranje – rock opera over het Rampjaar (14)
Nr. 8: Rampjaar 1672 nu – Spektakel met theater, dans, muziek en zang in theater of op locatie (-)
Nr. 9: Waterliniefestival en Licht op de linie – OHW objecten aangelicht (12)
Nr. 10: Walking de Waterlines – meerdaags wandelevenement (18)
Nr. 11: Re-enactment 1672 – de Rampjaarroute herleeft (1)
Nr. 12: The King Billy trail – route langs bijzondere locaties in relatie met Willem III (1)
Nr. 13: Water als wapen – een internationaal congres in een van onze vestingen (10)
Nr. 14: Rampjaar literair/educatief: publicaties in 2022 – een geschiedkundige roman, stripboek voor
jeugd en/of volwassenen, een jeugd- of activiteitenboek (19)
Nr. 15: Rampjaar historisch –  H. van Beverningh, diplomaat voor de vrede (1)
Nr. 16: Waterlinie website in het Chinees – the long wet wall (3)

Het idee van een wagenspel dat vanuit de zaal werd geopperd kreeg (1) sticker

Gastheer Arjen Rijsdijk sloot de bijeenkomst waarna voor de aanwezigen een lichte lunch klaar stond en zij deel konden nemen aan een vestingwandeling onder leiding van de vestingwerkgroep Gorinchem.

V.l.n.r.: Kees van de Rotte, gastheer Arjen Rijsdijk, Jaap Verkroost, Margot Stolk, Pieter Verhoeve en Michiel van de Burgt als de heraut.

Symposium 2017

Symposium Oude Hollandse Waterlinie op vrijdag 3 november

Zet deze datum alvast in uw agenda!

Op vrijdagochtend 3 november organiseert de Stichting Groene Hart een symposium over het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie in het Gorkums museum in vestingstad Gorinchem.

Gorinchem behoort samen met Naarden niet alleen tot de grootste vestingsteden in de Hollandse Waterlinie, maar Gorinchem is (zo zeggen ze zelf) de grootste vestingstad van Nederland. Waar of niet, met een nog nagenoeg complete vestingwal, die ook nog eens bijna geheel volgens het originele 17de-eeuwse tracé verloopt, is het een prachtig en goed behouden onderdeel van niet alleen de Oude Hollandse Waterlinie (OHW), maar ook van de opvolger van dit historisch militair verdedigingswerk: de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

Het symposium

De opzet van het symposium is om met alle betrokkenen en bestuurders kennis en ervaring uit te wisselen en naar de toekomst van de OHW te kijken. Organisaties die belangstelling hebben (en zich inzetten) voor het behoud van de OHW treffen elkaar regelmatig aan de OHW-erfgoedtafel. Deze erfgoedtafel is een onderdeel van het cultuurbeleid van de provincie Zuid Holland, waarbij de OHW is aangewezen als een van de zogenaamde erfgoedlijnen. Het symposium is echter een goed moment om gemeenten, provincies, bestuurders en betrokkenen uit het hele OHW gebied weer eens bij elkaar te krijgen, wat wil zeggen een linie brede vertegenwoordiging.

Meld u aan via contact@ohwl.nl en voor meer info over het programma klik op: Symposium Oude Hollandse Waterlinie op 3 november 2017