Geslaagde Waterliniedag for kids in Gouda

Wat heeft Gouda met de Oude Hollandse Waterlinie? Sinds vorige week weten in ieder geval vier groepen 7 en 8 van de Wester- en Casimirschool uit Gouda dat de Oude Hollandse Waterlinie het grote water- en militaire verdedigingswerk uit de Gouden Eeuw is. Onder andere de straatnaam Bogen en het Museum Gouda in het vroegere ziekenhuis Catharinagasthuis verwijzen ernaar.

Na het hartelijk welkom van Wouter van de Waterlinie in de volle theaterzaal van het Cultuurhuis Garenspinnerij stapelde de informatie zich op. In een filmpje zagen de 100 kinderen hoe Neeltje uit 1661 een sprong in de tijd maakte en bijna 350 jaar Job met zijn I-pad tegen het lijf liep. Gezamenlijk deden ze de geschiedenis van het Rampjaar 1672 uit de doeken. De film is onderdeel van  het avontuurlijke lesproject  ‘Een geschiedenis vol nattigheid’, dat speciaal voor in en buiten de klas, voor de bovenbouw is ontwikkeld.

Vrolijke noot

Ook gingen de kinderen zelf op pad. Bij de schutters zagen ze een schermutseling met zwaarden. Gidsen van de Historische vereniging Die Goude vertelden hen over de Rotterdamse- en Veerpoort en waar de stadsmuren van Gouda stonden. In de muziektent van het Houtmansplantoen zongen de kinderen met het vertel- en muziektheater De Trompetter van de Prins een smartlap over 1672 en begeleidden zichzelf met trekklompen en rinkelstokken. De geschiedenisles met Wouter van de Waterlinie maakte de rondgang compleet. De afsluitende quiz bewees dat deze kinderen met een schat aan informatie over de OHW naar huis gingen.

Aanleiding

In 2022 wordt in Gouda 750 jaar stadsrechten gevierd en ook wordt 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie herdacht. In de aanloop naar dat feestelijke jaar worden in Gouda deze twee zaken aan elkaar verknoopt. Uit historisch onderzoek blijkt namelijk dat Gouda een belangrijk rol speelde in 1672. Welke rol dit was, werd onder meer duidelijk tijdens de Waterliniedag for kids. Dit scholenprogramma maakt deel uit van ‘Gouda Vestingstad’, een project van de Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie. De uitvoering gebeurde met het Historisch Platform Gouda, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting OHW en de Brede School. Scholen met interesse voor een volgende editie kunnen zich melden bij de Goudse Brede School.

Expositie ‘De bieb onder water’ nu in Leerdam

Na Woerden, Alphen aan den Rijn en Gorinchem is de expositie ‘De bieb onder water’ vanaf zaterdag 2 juni 2018 te zien in de bibliotheek van Leerdam. Ook hier kunnen de mensen leren over het verhaal achter de Oude Hollandse Waterlinie. In zeven informatiezuilen, een interactief schilderij, een collectie boeken en een collectie oude objecten wordt het verhaal van water als wapen verteld.

Op woensdag 13 juni 2018 vindt er van 13.30 tot 17.00 uur een Minecraft workshop voor kinderen plaats. Deelname aan deze leuke activiteit is gratis, wel graag even opgeven via: m.bakhuizen@ohwl.nl.

Kortom genoeg reden om naar de bibliotheek van Leerdam te komen en zelf te ontdekken wat het water voor ons in dit land heeft betekent als verdedigingsmiddel tegen de vijand. De expositie is te zien van zaterdag 2 juni tot vrijdag 13 juli 2018, daarna zal de expositie te zien zijn in de bibliotheek van Waddinxveen. Kijk voor meer informatie op www.biebonderwater.nl.

Gouda Vestingstad, het vertellen waard!

Deze foto is genomen tijdens de Storytellingbijeenkomst Gouda Vestingstad, die we afgelopen dinsdag 22 mei in de Chocoladefabriek georganiseerd hebben. De bijeenkomst werd onder grote belangstelling geopend door de burgemeester van Gouda Milo Schoenmaker. Meer dan 60 enthousiaste deelnemers uit Gouda en omstreken lieten zich informeren, inspireren en enthousiasmeren om met het thema Gouda Vestingstad aan de slag te gaan. Onder de bezielende leiding van storyteller Raymond den Boestert van de Vertelacademie werden de deelnemers teruggevoerd naar de markt in Gouda ten tijde van het rampjaar 1672, waar Willem III bij het stadhuis ontvangen werd door het stadsbestuur. De deelnemers werd gevraagd, de beelden die daarbij boven water kwamen, vast te leggen in een tekening om vervolgens het verhaal daarachter aan elkaar door te vertellen, ook te zien in de impressie van Leonie on Tour.

Dit leverde verrassend veel verhalen op. Deze worden nog verder uitgewerkt voor de platforms Goudse Geheimen en Oude Hollandse Waterlinie. Platforms waarop verhalen van Gouwenaren verzameld worden voor 2022. Het jaar dat de stad Gouda, 750 jaar stadsrechten viert en het 350 jaar geleden is dat de Oude Hollandse Waterlinie in allerijl werking gesteld werd om de Fransen tegen te houden.

Reden van deze avond is het feit dat Gouda vorig jaar lid is geworden van de Unie van Vestingsteden en is daarmee erkend als belangrijke stad in de Oude Hollandse Waterlinie. Er is echter nog relatief weinig bekend over de rol van Gouda in de verdediging van Holland ten tijde van het rampjaar 1672. Daar wordt vanaf nu verandering in gebracht. Onder het motto ‘Vertel en doe mee aan Gouda Vestingstad’ worden dit jaar nog enkele publieksactiviteiten rondom Gouda Vestingstad georganiseerd, zie hierna en ook de flyer in de bijlage:

  • 6 juni Waterliniedag for kids door Gouda
  • 8 september Prinsenconcert in Gasthuiskapel
  • 15 oktober Lezing Wouter Troost voor Die Gouda in Concordia
  • 10 okt. – 17 nov. Expositie Bieb onder water in de Garenspinnerij
  • 20 oktober Historische modeshow in de Sint Jan

Gouda Vestingstad in een initiatief van Historisch Platform Gouda ism de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de Stichting Struinen en Vorsen ondersteund door de provincie Zuid-Holland, Rabobank Gouwestreek, Prins Bernard Cultuurfonds, GoudApot, gemeente Gouda, stichting Het Oude Mannenhuis en Stichting Jac. Bezemer.

Fotowedstrijd met het thema ‘watererfgoed’

Het kaartje vergroten? Klik met de rechter muisknop op de afbeelding en selecteer ‘afbeelding bekijken’.

Ons land heeft al eeuwenlang een haat-liefdeverhouding met water. Voortdurend moeten we ons beschermen tegen hoge waterstanden en overstromingen door middel van dijken, gemalen en sluizen.  De grote watersnoodramp van 1953 ligt nog niet zo ver achter ons. Water kan echter ook onze bondgenoot zijn. Waterlinies,  een samenhangend systeem van dijken, sluizen, inundatiegebieden  en verdedigingswerken, waren eeuwenlang  onderdeel van onze landverdediging  en zijn uniek in de wereld.

Waterschappen kennen een lange bestaansgeschiedenis en zorgen anno 2018 nog steeds voor droge voeten en schoon water. Onder hun beheer zijn de vele vaarten, weteringen, molens, sluizen, bruggen, dijken, dijkpalen en gemalen een vertrouwd gezicht in ons landschap. Een behoorlijk aantal van deze historische waterwerken doen nog steeds dienst, zijn deel van onze geschiedenis met soms  fascinerende verhalen en daarmee de moeite waard te behouden.

Fotowedstrijd
Een afbeelding zegt vaak meer dan 1000 woorden. In het kader van de weken van het water  ( 5-13 mei en 17-24 oktober) organiseert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een fotowedstrijd met het thema ‘watererfgoed’.

Wat je kunt winnen
De eerste prijs is een waardebon van € 200. De tweede en derde prijs bestaan uit waardebonnen van respectievelijk € 100 en € 50. Kijk voor hier voor de Spelregels fotowedstrijd.

Wat wordt verstaan onder ‘watererfgoed’?
Het thema mag je  heel breed zien: de foto kan met de waterlinie te maken hebben, en/of met een stukje geschiedenis op het gebied van waterbeheer.  Iedereen kan mee doen: jong, oud, amateur of professional. Trek erop uit en fotografeer iets imposants als de zeesluis bij Muiden, een typisch Hollands dijkje met knotwilgen, een historische vestinggracht of juist iets kleins als een verroest, oud NAP-peil.  Wees creatief; gebruik een drone of maak een selfie! Er mogen  best  (naast het watererfgoed) ook mensen of dieren op staan.

De (digitale) foto mag niet ouder zijn dan twee jaar en moet gemaakt zijn in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie (zie kaartje). Daaronder vallen niet alleen de blauwe inundatiegebieden, maar ook de vesting- en bastidesteden (rode en zwarte stippen) en de waterliniegemeenten. Vermeld de locatie als je de foto in stuurt.

Doe mee en stuur je inzending (niet meer dan 3 foto’s) voor  30 september 2018 aan St. Oude Hollandse Waterlinie: contact@ohwl.nl. Naar dit e-mailadres  kun je ook eventuele vragen sturen.

Werkbijeenkomst over 350 jaar waterlinie

Afgelopen maand organiseerde de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een werkbijeenkomst over het Jubileumjaar 2022. Dan viert de Oude Hollandse Waterlinie zijn 350-jarig jubileum. Er zijn plannen bedacht  om dit Jubileumjaar grootschalig te vieren met exposities, culturele manifestaties en allerlei recreatieve projecten. Meer hierover in

Leonie on Tour Sessies Oude Hollandse Waterlinie

Ontdek Gouda vestingstad

Op dinsdagavond 22 mei is vanaf 19.30 uur in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek van Gouda, Klein Amerika een storytellingbijeenkomst.

Laat je verrassen door de eigenwijze rol die Gouda ten tijde van het rampjaar 1672 speelt als achterwacht
van de Oude Hollandse Waterlinie. De polders rondom Gouda worden onder water gezet. De Fransen staan
voor de deur. De hoop van de Gouwenaren is gevestigd op Willem III. De stadspoorten gaan open voor de prins!

Lees meer in de GOUDAVESTING-uitnodiging-4bLR

‘De bieb onder water’ in Gorinchem

De expositie ‘De bieb onder water’ is de komende weken te zien in de bibliotheek van Gorinchem. Tot 1 juni 2018 bent u van harte welkom in de bibliotheek om deze expositie te komen bekijken.

De expositie is te zien op de eerste verdieping van de bibliotheek in Gorinchem

Ook bent u op woensdag 16 mei 2018 vanaf 16:00 uur welkom om samen met ons een drankje en een hapje te nuttigen tijdens een feestelijke presentatie van ‘De bieb onder water’. Tevens wordt er die dag een Minecraft workshop voor kinderen georganiseerd. Na het succes in Woerden organiseert ProBiblio op deze dag van 13:30 tot 16:00 uur deze workshop. Geef je wel even op. Dit kan via: m.bakhuizen@ohwl.nl Kijk voor meer informatie op: www.biebonderwater.nl

De bibliotheek van Gorinchem ligt aan de Groenmarkt in het centrum

Adres bibliotheek Gorinchem:
Groenmarkt 1
4201 EE, Gorinchem

Openingstijden:
Maandag 10:00-17:00 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 10:00-17:00 uur
Donderdag 10:00-20:00 uur
Vrijdag 10:00-17:00 uur
Zaterdag 10:00-13:00 uur

Zaterdag 12 mei – wandelen en varen door historisch Oudewater

De excursie begint met een wandeling. De gids voert ons langs interessante plekjes van het vestingstadje waarna een vaartocht door de grachten volgt met de alom bekende ‘Geelbuik’. Zo krijgt u een unieke kijk op de rijke historie van Oudewater.

Interesse om al het moois dat Oudewater te bieden heeft zowel vanaf de kant als vanaf het water te beleven? Aanmelden kan tot uiterlijk 9 mei a.s. via e-mail: contact@ohwl.nl  onder vermelding ’excursie Oudewater’.

Aan de excursie kunnen maximaal 24 personen deelnemen dus wacht niet te lang.

We verzamelen om 10.00 uur en de afvaart van de boot is om 11.00 uur. Na de boottocht krijgt u een consumptie aangeboden. De excursie kost  € 10,00 (all-in) p.p.  Nadere info over betalingswijze, route, parkeren, en waar we verzamelen etc. krijgt u toegestuurd na ontvangst van uw aanmelding.

De nieuwe UNIEk – Witte vlekken in de waterlinie

Ruïnes uit het Rampjaar, schootsvelden en stiltegebieden zijn de witte vlekken  in de Oude Hollandse Waterlinie: er is nog weinig over bekend. Het is een van de onderwerpen uit het voorjaarsnummer van UNIEk, het magazine van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

In dit nummer veel aandacht voor de marketing van de Waterlinie, zoals de plannen voor het Jubileumjaar 2022 (350 jaar Oude Hollandse Waterlinie), het waterliniefestival in 2018 en het nieuwe beeldmerk. Ook de projecten krijgen veel aandacht, zoals De bieb onder water, Educatie for kids en het kunstproject Beleving van de waterlinie. Maar ook de vaarrouteprojecten in Nieuwkoop en het project Gouda Vestingstad. Verder een prachtig interview met de bewoonster van Kasteel Gunterstein, een wandelroute, uittips en een interview met het bestuur van de nieuwe Stichting. U kunt het nummer digitaal doorbladeren via LR_Uniek Magazine Voorjaar 2018

Werksessie over jubileumjaar 2022

Welke ideeën zijn er voor het jubileumjaar 2022, als de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat?  Er zijn plannen voor exposities festivals, theaterstukken en  publicaties. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie nodigt alle belangstellenden uit om ideeën aan te leveren en zo nodig te pitchen. Hiervoor wordt een werksessie georganiseerd op woensdag 25 april van 14-17 uur in Buitenpalats De Blauwe Meije in Zegveld (bjj Woerden). Aanmelding gratis via contact@ohwl.nl.