Geslaagde Waterliniedag for kids in Gouda

Wat heeft Gouda met de Oude Hollandse Waterlinie? Sinds vorige week weten in ieder geval vier groepen 7 en 8 van de Wester- en Casimirschool uit Gouda dat de Oude Hollandse Waterlinie het grote water- en militaire verdedigingswerk uit de Gouden Eeuw is. Onder andere de straatnaam Bogen en het Museum Gouda in het vroegere ziekenhuis Catharinagasthuis verwijzen ernaar.

Na het hartelijk welkom van Wouter van de Waterlinie in de volle theaterzaal van het Cultuurhuis Garenspinnerij stapelde de informatie zich op. In een filmpje zagen de 100 kinderen hoe Neeltje uit 1661 een sprong in de tijd maakte en bijna 350 jaar Job met zijn I-pad tegen het lijf liep. Gezamenlijk deden ze de geschiedenis van het Rampjaar 1672 uit de doeken. De film is onderdeel van  het avontuurlijke lesproject  ‘Een geschiedenis vol nattigheid’, dat speciaal voor in en buiten de klas, voor de bovenbouw is ontwikkeld.

Vrolijke noot

Ook gingen de kinderen zelf op pad. Bij de schutters zagen ze een schermutseling met zwaarden. Gidsen van de Historische vereniging Die Goude vertelden hen over de Rotterdamse- en Veerpoort en waar de stadsmuren van Gouda stonden. In de muziektent van het Houtmansplantoen zongen de kinderen met het vertel- en muziektheater De Trompetter van de Prins een smartlap over 1672 en begeleidden zichzelf met trekklompen en rinkelstokken. De geschiedenisles met Wouter van de Waterlinie maakte de rondgang compleet. De afsluitende quiz bewees dat deze kinderen met een schat aan informatie over de OHW naar huis gingen.

Aanleiding

In 2022 wordt in Gouda 750 jaar stadsrechten gevierd en ook wordt 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie herdacht. In de aanloop naar dat feestelijke jaar worden in Gouda deze twee zaken aan elkaar verknoopt. Uit historisch onderzoek blijkt namelijk dat Gouda een belangrijk rol speelde in 1672. Welke rol dit was, werd onder meer duidelijk tijdens de Waterliniedag for kids. Dit scholenprogramma maakt deel uit van ‘Gouda Vestingstad’, een project van de Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie. De uitvoering gebeurde met het Historisch Platform Gouda, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting OHW en de Brede School. Scholen met interesse voor een volgende editie kunnen zich melden bij de Goudse Brede School.