Waterliniebelevingsdag in Schoonhoven, 17 november

Vrijdagochtend 17 november komt in de gemeente Krimpenerwaard de Oude Hollandse Waterlinie tot leven. Ruim honderd leerlingen van plaatselijke basisscholen in de vestingstad Schoonhoven maken dan kennis met onderdelen uit het lespakket ‘Een geschiedenis vol nattigheid’.

Wethouder Pieter Neven verricht in Het Bastion de openingshandeling. Daarna gaan de kinderen in groepjes zelf aan de slag. Van andere vestingsteden komen onderwijskrachten en lokale historici naar Schoonhoven om met eigen ogen te zien en te ervaren hoe de Waterliniedag for Kids in de praktijk werkt.

Carrousel

In vier groepen gaan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 door een deel van Schoonhoven. Bij één van de kanonnen ontmoeten ze schutters, die hen onder meer uitleggen wat buskruit is. De stadsgidsen Leen en Rob nemen een groep mee op ontdekkingstocht over de vestingwal en brengt ze bij de Veerpoort. Hier leren de rondtrekkende 17e eeuwse muzikanten van het verteltheater ‘De Trompetter van de Prins’ de kinderen een heuse smartlap te zingen en gaan ze vendelzwaaien. Terug in Het Bastion geeft Prins Willem III de jeugd een lesje geschiedenis over het Rampjaar 1672. Hij gaf nl. opdracht de linie in werking te stellen en wist daarmee de Fransen te verslaan.

Neeltje en Job leggen het uit

De Oude Hollandse Waterlinie is een militair verdedigingswerk uit de Gouden Eeuw. Het is eigenlijk pas goed te zien, als het in werking is gesteld en 80 kilometer polderland tussen Gorinchem en Muiden tot kniehoogte onder water is gezet. Bij de lesbrief horen vijf korte filmpjes. Neeltje, een meisje uit de Gouden Eeuw, maakt een sprong in de tijd. Zij ontmoet anno nu Job en zijn onafscheidelijke IPad. Ze neemt hem mee naar de Oude Hollandse Waterlinie en legt uit hoe deze werkte en welke gevolgen de inundatie had voor boeren en militairen.

Scholen kunnen het lespakket en de filmpjes over het Rampjaar 1672 via www.geschiedenisvanzuidholland.nl gratis downloaden. Aanvullend kunnen zij ook het verteltheater, de activiteitenkist en de expositie reserveren. Deze dag is mogelijk gemaakt dank zij de medewerking van de Historische Vereniging en de Stichting Stadsgidsen Schoonhoven, Het Bastion en dank zij de financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpenerwaard. De organisatie is in handen van Erfgoedhuis Zuid-Holland en Stichting Oude Hollandse Waterlinie.