Symposium Oude Hollandse Waterlinie 3 november 2017

Op 3 november 2017 hield de nieuwe opgerichte Stichting Oude Hollandse Waterlinie haar eerste symposium. Er was heel veel belangstelling voor deze bijeenkomst die plaats vond in een historische zaal van het Gorcums Museum; een goede mix van bestuurders, erfgoedorganisaties en werkers in het toeristisch/recreatieve veld.

Sjoerd Veerman, gespreksleider die ochtend, informeerde de toehoorders over het programma en de gang van zaken.

 

 

 

Welkomstwoorden

Wethouder Arjen Rijsdijk van Gorinchem en voorzitter van de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie van de Provincie Zuid Holland verwelkomde de gasten en zei trots te zijn te mogen werken in de grootste en meest authentieke vestingstad van Nederland die bovendien deel uitmaakte van zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het Rampjaar 1672 werd het Staatse leger in Gorinchem gestationeerd en de stad is nog tot 1962 een garnizoensstad gebleven. Rijsdijk gaf uitleg over het ‘vestingplan’ van de gemeente Gorinchem: het plan bevat vele aanbevelingen om de vesting te verbeteren op het gebied van cultuurhistorie, natuur en recreatie.

Burgemeester Pieter Verhoeve, voorzitter van de nieuwe Stichting Oude Hollandse Waterlinie verkondigde een blijde gebeurtenis:  op woensdag  1 november is een nieuwe stichting geboren: de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Op dat moment stapte onder trompetgeschal de heraut van de prins de zaal binnen en overhandigde de voorzitter de oprichtingsakte. Verhoeve blikte daarna kort terug op de (bestuurlijke) ontwikkelingen sinds 2009 die begonnen met de oprichting van de Unie van Vestingsteden. Vanaf het begin was de bedoeling te zoeken naar verbreden, verdiepen en vooral verbinden. Die gedachte wil de nieuwe stichting voortzetten. Verbinding zoeken met partners, organisaties en iedereen die de Oude Hollandse Waterlinie een warm hart toedraagt: waterschappen, historische verenigingen, bestuurders, ondernemers. Geschiedenis is rijk aan inspiratie en de nieuwe stichting kijkt met name naar de toekomst. Straks in 2022 zijn er veel jubilea te vieren zoals 350 jaar OHW, Gouda 750 jaar, waterschap HDSR jubileert, dus,  zo stelde Verhoeve: “Laten we er een mooi feestje van maken, want als wij het niet doen, wie doet het dan.”

Rampjaar 1672

Historicus Wouter Troost, schrijver van meerdere werken over Stadhouder Willem III hield een boeiend relaas over het Rampjaar 1672 en de periode dat delen van Holland waren geïnundeerd. Het beeld bestaat dat de jonge stadhouder Willem III met het in werking zetten van de waterlinie het land redde maar  Troost benadrukte dat het ook een (gelukkige) samenloop van omstandigheden was. Zo aarzelde het leger van Lodewijk XIV te lang met doorstoten naar de stad Amsterdam en als het in de winter van 1672 wat langer was blijven doorvriezen (waardoor de vijand over het ijs richting Meije kon trekken) dan had de geschiedenis een hele andere wending gekregen.

De Zuiderwaterlinie

René Kwant van BureauKwant deelde de ervaring die hij heeft met de marketing en promotie van de Zuiderwaterlinie. Naar zijn zeggen de oudste, langste en meest benutte linie van Nederland. De linies hebben een ongelooflijk interessant verhaal te vertellen en kunnen een vector zijn ten aanzien van gebiedsontwikkeling. Focus op partnercommunicatie adviseerde Kwant, sluit aan bij organisaties die het instrumentarium paraat hebben. En vindt iets voor de eigen inwoners waar ze zich in kunnen herkennen of aan mee kunnen doen; zij zijn immers de ambassadeurs van de linie. Verder stelde Kwant dat een programma iets anders is dan een merk en de inhoud anders dan een communicatieboodschap. Hij gaf de zaal mee dat een herkenbare ‘huisstijl’ enorm belangrijk is. Voor de website van de Zuiderwaterlinie is bewust gekozen voor veel beelden en heel weinig tekst. Dat blijkt het meest toegankelijk. Ook werden de valkuilen aan; waar moet de nieuwe Stichting OHW rekening mee houden, onder andere:

– de verschillende snelheden waarin eventuele partners opereren; laat niemand achter
– besef dat er een verschil is tussen belang en kwaliteit en maak daar de juiste keus in
– iedereen heeft wel een mening/iets te zeggen over marketing en communicatie, maar laat dat aan de experts over

Lisa Bosscher van Bosscher&Klein kreeg de gelegenheid om zich voor te stellen. Haar bureau heeft van de Provincie Zuid Holland de opdracht gekregen de OHW te positioneren, de verhaallijn duidelijk te maken en het publieksbereik te vergroten. Er moet worden gedacht vanuit de bezoeker/toerist/recreant en uiteindelijk moet alles leiden tot een herkenbaar beeldmerk/ herkenbare huisstijl.

Pitches voor jubileumjaar 2022

Toen was de beurt aan het projectteam OHW bestaande uit Chantal van de Arend, Lyanne de Laat, Bernt Feis en Joke Kramer om plannen/ ideeën te pitchen voor de komende jaren en met name het jubileumjaar 2022. In totaal werden 16 plannen uit 4 categorieën ‘gepitcht’: Kunst, theater, festivals en recreatie, verdieping.

Deelnemers konden na afloop elk drie rode stickers plakken bij de plannen die hen het meest aanspraken. De toehoorders opperden zelf enkele ideeën zoals een wagenspel, gaming, storytelling. Daarbij stelde men voor de wandelestafette te verbinden aan een goed doel en dat bij toneel ook  ‘modern’ een optie is. Verder werd aan een ‘vestingrondje’ Bodegraven/Woerden/Fort Wierickerschans gedacht.

De plaksessie gaf de volgende resultaten te zien:

* de afbeeldingen corresponderen met de powerpoint presentatie die u kunt vinden  op de website www.oudehollandsewaterlinie.nl

 

 

Nr. 1: Kunstexpositie over Willem III (7)
Nr. 2: Willem III Europees leider in oorlogstijd – expositie (1)
Nr. 3: Kunsthistorische expositie over het Rampjaar 1672 (14)
Nr. 4: De waterlinie verbeeld (‘land-art’ met een opgeworpen schans van zg. schanskorven, inundatie
met 1-jarige blauwe wilde bloemen, waterliniebankjes en hekken) (17)
Nr. 5: Vestingstedendagen –  historisch spektakel met muziek, brood en spelen, historische kledij
naar voorbeeld van Charles Dickens festival Deventer  (10)
Nr. 6: Muzikale luister van de Gouden Eeuw – concerten op historische locaties (-)
Nr. 7: de Witt of Oranje – rock opera over het Rampjaar (14)
Nr. 8: Rampjaar 1672 nu – Spektakel met theater, dans, muziek en zang in theater of op locatie (-)
Nr. 9: Waterliniefestival en Licht op de linie – OHW objecten aangelicht (12)
Nr. 10: Walking de Waterlines – meerdaags wandelevenement (18)
Nr. 11: Re-enactment 1672 – de Rampjaarroute herleeft (1)
Nr. 12: The King Billy trail – route langs bijzondere locaties in relatie met Willem III (1)
Nr. 13: Water als wapen – een internationaal congres in een van onze vestingen (10)
Nr. 14: Rampjaar literair/educatief: publicaties in 2022 – een geschiedkundige roman, stripboek voor
jeugd en/of volwassenen, een jeugd- of activiteitenboek (19)
Nr. 15: Rampjaar historisch –  H. van Beverningh, diplomaat voor de vrede (1)
Nr. 16: Waterlinie website in het Chinees – the long wet wall (3)

Het idee van een wagenspel dat vanuit de zaal werd geopperd kreeg (1) sticker

Gastheer Arjen Rijsdijk sloot de bijeenkomst waarna voor de aanwezigen een lichte lunch klaar stond en zij deel konden nemen aan een vestingwandeling onder leiding van de vestingwerkgroep Gorinchem.

V.l.n.r.: Kees van de Rotte, gastheer Arjen Rijsdijk, Jaap Verkroost, Margot Stolk, Pieter Verhoeve en Michiel van de Burgt als de heraut.