Symposium 2017

Symposium Oude Hollandse Waterlinie op vrijdag 3 november

Zet deze datum alvast in uw agenda!

Op vrijdagochtend 3 november organiseert de Stichting Groene Hart een symposium over het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie in het Gorkums museum in vestingstad Gorinchem.

Gorinchem behoort samen met Naarden niet alleen tot de grootste vestingsteden in de Hollandse Waterlinie, maar Gorinchem is (zo zeggen ze zelf) de grootste vestingstad van Nederland. Waar of niet, met een nog nagenoeg complete vestingwal, die ook nog eens bijna geheel volgens het originele 17de-eeuwse tracé verloopt, is het een prachtig en goed behouden onderdeel van niet alleen de Oude Hollandse Waterlinie (OHW), maar ook van de opvolger van dit historisch militair verdedigingswerk: de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

Het symposium

De opzet van het symposium is om met alle betrokkenen en bestuurders kennis en ervaring uit te wisselen en naar de toekomst van de OHW te kijken. Organisaties die belangstelling hebben (en zich inzetten) voor het behoud van de OHW treffen elkaar regelmatig aan de OHW-erfgoedtafel. Deze erfgoedtafel is een onderdeel van het cultuurbeleid van de provincie Zuid Holland, waarbij de OHW is aangewezen als een van de zogenaamde erfgoedlijnen. Het symposium is echter een goed moment om gemeenten, provincies, bestuurders en betrokkenen uit het hele OHW gebied weer eens bij elkaar te krijgen, wat wil zeggen een linie brede vertegenwoordiging.

Meld u aan via contact@ohwl.nl en voor meer info over het programma klik op: Symposium Oude Hollandse Waterlinie op 3 november 2017